೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರರು


01 Nov 2019 09:20 am

೨೦೧೯ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರರು 

  • ಪರಶುರಾಮ ಸಿದ್ದಿ
  • ಪಾಲ್‌ ಸುದರ್ಶನ್‌
  • ಹೂಲಿ ಶೇಖರ್‌
  • ಎನ್‌ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ
  • ಡಾ.ಎಚ್‌.ಕೆ. ರಾಮನಾಥ
  • ಭಾರ್ಗವಿ ನಾರಾಯಣ

 

ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಬುಟ್ಟಿ (0) | ಒಳಗೆ | ನೋಂದಾಯಿಸು


ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು :


೫೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೩೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೨೦% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ೧೫% ರಿಯಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಕಾರಗಳು :